مقایسه کنید...

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
چرا فاکتور های مردانه در درمان ناباروری اهمیت دارند؟

یک زوج بین 29-33 سال بدون هیچ مشکل باروری 20-25% هرماه احتمال بارداری دارند. بعد از 6 ماه معمولا 60% زوجین بدون کمک های پزشکی باردار می شوند و اگر زوج بعد از یک سال رابطه جنسی منظم و بدون پیشگیری باردار نشدند ، نابارور تلقی می شوند. فاکتورهای مردانه 34% مسئول ناباروری می باشند به همین دلیل تحلیل جامع و کامل اسپرم میتواند مشکلات بالقوه ایی را که مانع نتیجه بخش بودن روش های کمک باروری می­شود را شناسایی کرده و باعث جلوگیری از صرف هزینه های زیاد درمانی و گاها بی نتیجه می­شود.

آیا آنالیز معمولی اسپرم همه اطلاعات موجود در رابطه باروری مردان را فراهم میکند؟

آنالیز معمولی اسپرم فقط به مطالعه غلظت، حرکت و مورفولوژی اسپرم می پردازد که کامل و کارآمد نمیباشد و بررسی پارامتر های مهم سلولی از جمله کیفیت ماده ژنتیکی اسپرم و یکپارچگیDNA  سلولی را نادیده میگیرد، به علاوه دانستن سطوح عوامل استرس اکسیداتیو و کیفیت غشای اسپرم میتواند به تشخیص بهتر برای درمان های بعدی موثر باشد. به طوری که افزایش میزان شکستDNA  به همراه افزایش عوامل استرس اکسیداتیو و کاهش حیات اسپرم موجب کاهش میزان باروری اسپرم میشود.15% مردان با نتایج طبیعی آنالیز اسپرم در حال حاضر نابارور هستند.

شکست DNA، اکسیداسیون و حیات چگونه بر باروری مردان تاثیر میگذارد؟

شکست DNA ، سطوح بالای استرس اکسیداتیو و کاهش حیات اسپرم، ارتباط مستقیم با کاهش سرعت باروری و شکست در رشد جنینی دارد و موجب تضعیف کیفیت جنین و سقط مکرر میشود.

بعد از تشخیص شکست، اکسیداسیون و حیات اسپرم چه گام درمانی باید برداریم؟
پزشکان متخصص شما بر اساس درصد شکست، سطح اکسیداسیون و حیات سلول اسپرم به همراه تجزیه و تحلیل اسپرم
در مورد بهترین تکنیک تولید مثل و درمانی تصمیم میگیرند.
آیا فاکتور های میزان شکست DNA و اکسیداسیون میتوانند کاهش پیدا کنند؟

درمان با آنتی اکسیدان ها می تواند مفید باشد البته بسته به عواملی که سبب آسیب DNA  می شوند پاسخ به درمان متفاوت می باشد: مثلا نتایج شکست DNA  ناشی از عوامل سمی یا افزایش دما که سبب فعال شدن کاسپاز­ها و اندونکلئاز های اسپرم می شود متفاوت می­باشد.

آیا تکنیک هایی وجود دارد که به ما اجازه دهد نمونه هایی با کمترین میزان شکست بدست آوریم¬؟

اسپرمی که در اول انزال خارج میشود سطح شکست DNA  کمتری دارد از طرف دیگر تکرار انزال یا به کاربردن اسپرم از منشا آن بسته به نوع بیمار میتواند نتایج مشابهی داشته باشد. اثربخشی این استراتژی ها باید توسط پزشک متخصص شما در هر مورد مورد ارزیابی قرار گیرد که در میان بیماران متفاوت است.

آیا نتایج تجزیه و تحلیل مایع منی در زندگی ثابت است؟

اگرچه ممکن است کیفیت مایع منی در طی سیکل های متفات مراحل تولید و بلوغ یکسان باشد ولی ممکن است تحت تاثیر فاکتور های مختلف خارجی از جمله استرس ، عفونت های ویروسی و باکتریایی یا تغییر سبک زندگی فرد عوض شود. مهم است تا کیفیت انزال مورد استفاده برای روش کمک باروری را بدانیم.  

چه تفاوت هایی می توانم بر اساس این که این پارامترها در مطالعه گنجانده شده یا نه در نتیجه چرخه پیدا کنیم ؟

در IUI، در افرادی با شکست DNA  بالای 30% احتمال حاملگی موفق صفر می­باشد. به علاوه شکست DNA  میتواند نشان دهنده­ی عفونت هایی مانند Chlamydia trichomatis و Mycoplasma و واریکوسل باشد، در این بیماران میزان شکست DNA  بالای 30% می­باشد. در حالتی که میزان شکست بالاتر این باشد احتمال باروری و کیفیت جنین تحت تاثیر قرار میگیرد ودر این حالت میزان سقط افزایش می­یابد و احتمال تولید مثل کاهش پیدا میکند.

آیا تکنیک هایی در بازار وجود دارد که بتواند کیفیت اسپرم را مشخص کند؟

شرکت دایان زیست آزما کیت های مختلفی را جهت بررسی کیفیت اسپرم در اختیار متخصصین قرار میدهد.کیت ارزیابی میزان شکست  DNA  (SDFA KIT)، کیت ارزیابی میزان بلوغ کروماتین (SCMA KIT)، کیت رنگ آمیزی سریع اسپرم (DIFF QUIK KIT)، اندازه گیری گلبول های سفید مایع منی (LEUKO DETECTION KIT) و کیت بررسی حیات اسپرم (VITALITY ASSAY KIT).

چرا فاکتور های مردانه در درمان ناباروری اهمیت دارند؟

یک زوج بین 29-33 سال بدون هیچ مشکل باروری 20-25% هرماه احتمال بارداری دارند. بعد از 6 ماه معمولا 60% زوجین بدون کمک های پزشکی باردار می شوند و اگر زوج بعد از یک سال رابطه جنسی منظم و بدون پیشگیری باردار نشدند ، نابارور تلقی می شوند. فاکتورهای مردانه 34% مسئول ناباروری می باشند به همین دلیل تحلیل جامع و کامل اسپرم میتواند مشکلات بالقوه ایی را که مانع نتیجه بخش بودن روش های کمک باروری می­شود را شناسایی کرده و باعث جلوگیری از صرف هزینه های زیاد درمانی و گاها بی نتیجه می­شود.

روش انجام کار به چه صورت می باشد؟
بیمار فقط باید دستورالعمل های پزشک خود  را دنبال کند. آنها فقط به نمونه مایع منی احتیاج دارند که توسط کارکنان آزمایشگاه پردازش می شود
گرفتن نتیجه چه مدت زمان می برد؟

تست های دایان زیست آزما نتایج را سریعا اعلام میکند، ارزیابی میزان شکستDNA ، میزان گلبول های سفید و بلوغ کروماتین در کتر از یک ساعت جواب قطعی داده میشود و تست میزان حیات اسپرم بلافاصه آماده است.

اساس تکنیک های دایان زیست آزما به چه صورت می باشد؟
تست ارزیابی میزان شکستDNA  براساس یکپارچگی DNA  میباشد هرچه اسپرم میزان شکست کمتری داشته باشد هاله ایی که اطراف سر اسپرم تشکیل می­شود بزرگتر می­باشد و هر چه میزان شکست و قطعه قطعه شدن ماده ژنتیکی افزایش یابد هاله اطراف سر اسپرم کوچکتر میباشد.
تست ارزیابی میزان بلوغ کروماتین براساس میزان فشردگی و بلوغ کروماتین و جایگزین شدن هیستون ها با پروتامین ها در روند بلوغ می باشد که در این روش اسپرم های نابالغ به رنگ آبی در می آیند.
بررسی میزان حیات اسپرم بر اساس میزان نفوذ پذیری غشای اسپرم های مرده و زنده عمل میکند در این روش اسپرم های زنده سفید رنگ می باشند.
اندازه گیری گلبول های سفید مایع منی این کیت بر اساس آنزیم پراکسیداز عمل میکند و گلبول های سفید در این روش قهوه ایی یا زرد کهربایی هستند.
چه عواملی سبب آسیب DNA اسپرم میشود؟

استفاده ار تنباکو، چاقی ، لباس تنگ،مصرف داروهای خاص ، تب ،افزایش سن،شیمی درمانی یا رادیوتراپی از جمله فاکتورهای محیطی موثر بر میزان شکست DNA می باشند همچنین بسیاری از فاکتور های طبیعی مانند بلوغ نامناسب DNA و استرس اکسیداتیو در طی تولید اسپرم میتواند نتایج مشابه داشته باشد.

در چه مواردی تست ارزیابی شکست DNA انجام میشود؟

 -1 مردان مبتلا به ناباروري با علت نامشخص

 (OAT) -2 مردان مبتلا به اولیگو آستنوتراتواسپرمی

-3  مردان با سابقه انجام درمان هاي ناموفق لقاح خارج رحمی

-4  بررسی کارایی درمان هاي دارویی در مردان

-5  مردان خواهان داشتن فرزند به دنبال یک یا چند دوره شیمی درمانی

 (Arrested embryo development) -6 سابقه توقف در رشد جنین

(Poor blastocyst development) -7 سابقه رشد ضعیف جنین

-8 مردان با سن بالا

-9 زوجین مبتلا به سقط مکرر جنین

-10 مردان مبتلا به واریکوسل

-11 مردان در تماس با مواد سمى و آلودگیهاى محیط

آیا خنثی سازی یا انجماد بر نمونه منی تاثیر می گذارد؟

انجماد نمونه در نیتروژن مایع تجزیه DNA  اسپرم را تغییر نمی­دهد و پس از انجماد، نمونه ها باید سریعا مورد استفاده قرار بگیرند تا از صدمه زیاد جلوگیری شود.